Kol. mgr inż. Teresa Dąbrowska ukończyła w 1966 r. studia wyższe w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie uzyskując tytuł magistra inżyniera hodowli zwierząt. Po odbyciu rocznego stażu w państwowym gospodarstwie rolnym podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Warszawie. W latach 1974-1977 pracowała na stanowisku specjalisty w Wydziale Skupu Centrali Przemysłu Mięsnego w Warszawie, skąd w 1978 roku przeszła do pracy w Biurze Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia na stanowisko kierownika Działu Prezydialnego. Członek SITSpoż. od 1978 roku. W ZG SITSpoż. pracuje nadal aż do chwili obecnej. Jako kierownik Działu Prezydialnego, a następnie dyrektor Zespołu Statutowo-Organizacyjnego ZG podejmowała liczne inicjatywy i uzyskiwała duże osiągnięcia w takich dziedzinach jak: działania integrujące środowisko naukowo-techniczne; tworzenie i pomoc w działaniach jednostek branżowych Stowarzyszenia; organizacja Krajowych Zjazdów Delegatów SITSpoż.; organizacja międzynarodowych i ogólnokrajowych konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów, wyjazdów technicznych; promocja krajowych produktów spożywczych. Jest autorką wielu publikacji dotyczących działalności Stowarzyszenia we wszystkich czasopismach branżowych oraz współautorką wydawnictwa ?Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 1946-1986?, a także jest jednym ze współautorów jubileuszowego wydawnictwa SITSpoż. ?50 lat Stowarzyszenia 1946-1996?. Za pracę zawodową i społeczną otrzymała m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Honorową Odznakę SITSpoż., Medal 50-lecia Stowarzyszenia i Medal Pamiątkowy Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Jej najwyższą godność – Członkostwo Honorowe.