ur. w 1935 r.
Kol. inż. Jerzy Salwowski ukończył w 1958 roku studia wyższe w Akademii Rolniczej w Lublinie uzyskując tytuł inżyniera zootechnika. Następnie ukończył studium podyplomowe z zakresu technologii drobiarstwa oraz pedagogiki i wychowania. Posiada specjalizację inżynierską pierwszego stopnia.
Pracę zawodową rozpoczął w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Kielcach jako kierownik działu (1958-1961), a potem przez 33 lata był związany z przemysłem drobiarskim, pracując kolejno w Zjednoczeniu Przemysłu Drobiarskiego w Warszawie jako inspektor i w Kieleckich Zakładach Drobiarskich jako kierownik Wydziału Drobiarskiego, Działu Hodowli i Wylęgu oraz zastępca dyrektora ds. surowcowych. W latach 1987-1991 był zastępcą dyrektora Oddziału w Przedsiębiorstwie Drobiarskim ?Drobiarz? w Kielcach, a później pracował w Zakładach ?Constar? w Starachowicach (1992-1994), gdzie wprowadził do produkcji wyroby z drobiu.
Jednocześnie przez kilkanaście lat był nauczycielem przedmiotów zawodowych w klasach drobiarskich w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach.
Jest racjonalizatorem produkcji i ma na swoim koncie 24 wynalazki z dziedziny technologii drobiarskiej.
Członek SITSpoż. od 1961 roku. Był kolejno: członkiem (1970-1974) i przewodniczącym (1974-1978) Koła Zakładowego przy Kieleckich Zakładach Drobiarskich, członkiem Zarządu (1978-1982) i zastępcą przewodniczącego Zarządu OW SITSpoż. w Kielcach (1982-1994). Od 1994 roku do chwili obecnej przez 3 kadencje jest przewodniczącym OW SITSpoż. w Kielcach, a jednocześnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Wojewódzkiej NOT w Kielcach (1998-2006). Od 1977 roku rzeczoznawca SITSpoż. w specjalności technologia i zootechnika w przemyśle drobiarskim.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został uhonorowany m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Odznaką Honorową SITSpoż., Odznaką ?Za Zasługi dla Kielecczyzny? i innymi odznaczeniami. Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Zasłużony dla Rolnictwa.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność: Członkostwo Honorowe.