# Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
1 Stanisław Tyszkiewicz Przewodniczący 22 826 63 44 22 827 38 47
2 Władysław Kopczyński wiceprzewodniczący – przedstawiciel z Oddziału w Bielsku Białej
3 Teresa Dąbrowska przedstawicielka Konwentu Członków Honorowych
4 Elżbieta Polak przedstawicielka Oddziału w Łodzi
5 Jerzy Salwowski przedstawiciel Oddziału w Kielcach
6 Celina Nierodkiewicz przedstawicielka Oddziału w Katowicach
7 Kazimierz Czeszewski przedstawiciel Oddziału w Poznaniu