BIELSKO-BIAŁA

Beskidzki Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Bielsku-Białej. ul. 3 Maja 10, 43-300 Bielsko- Biała,
tel. 33/822 89 6633/822 89 66
Przewodniczący: Bogdan Kubieniec

BYDGOSZCZ

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Bydgoszczy. ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz,
Przewodniczący: Tadeusz Frąckowiak

CZĘSTOCHOWA

Częstochowski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. ul Kopernika 16/18, 42-200 Częstochowa
tel. 34/324 63 48
Przewodniczący: Krzysztof Urbańczyk

GDAŃSK

Pomorski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel.58/301 28 61 w 319

KATOWICE

Śląski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Katowicach ul. Podgórna 4, 40-025 Katowice
tel 32/256-46-4932/256-46-49
Przewodnicząca: Celina Nierodkiewicz

KIELCE

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Kielcach ul.Sienkiewicza 48/50, 25-501 Kielce,
tel. 41/361 03 6941/361 03 69
Przewodniczący: Jerzy Salwowski

KOSZALIN

Środkowopomorskie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Koszalinie ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin
tel. 094/342 27 36
Przewodniczący: Tomasz Rydzkowski

KRAKÓW

Małopolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Krakowie ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, tel. 012/411 91 44
Przewodnicząca: Ewa Michura

ŁÓDŹ

Łódzki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Łodzi Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
tel. 042/674 64 14
Przewodnicząca: Elżbieta Polak

OLSZTYN

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Olsztynie Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
tel 89/523 66 39, fax 89/535 14 15
Przewodniczący: Marek Cierach

POZNAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9, 61-720 Poznań
tel. 61/853 68 0561/853 68 05 w 346
Przewodniczący: Józef Gładkowski

RADOM

Radomski Regionalny Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Radomiu ul. Struga 7a, 26-600 Radom
Przewodniczący: Stanisław Wójcik

RZESZÓW

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Rzeszowie ul. Kopernika 1, 35-069 Rzeszów
tel. 17/862 13 9117/862 13 91, 862 13 91
Przewodniczący: Tadeusz Pruchnik

SZCZECIN

Zachodnio-Pomorski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
z siedzibą w Szczecinie
ul. Aleja Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin
tel. 091/433 83 05
Przewodniczący: Krzysztof Kryża

TORUŃ

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Oddział Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń
tel. 056/662 90 80
Przewodniczący: Edmund Kośnik

WARSZAWA

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Warszawie ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel. 022/826 63 44
Przewodniczący: Marek Czapracki

WROCŁAW

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

tel. 71/343 70 31 w 135
Przewodnicząca: Gabriela Bączkowska

ZIELONA GÓRA

Lubuski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Zielonej Górze Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra

tel. 068/329 09 58, 329 09 60
Przewodniczący: Ryszard Sąsiadek