Najwyższą władzą SITSpoż jest Krajowe Zgromadzenie Delegatów. Delegaci są wybierani przez Zgromadzenie Członków Oddziałów w liczbie 2 delegatów z Oddziału, w tym Przewodniczący Oddziału. Kadencja wybranych delegatów trwa 5 lat.