Biuro zarządu Głównego
ul. Czackiego 3/5 (II piętro) 00-043 Warszawa NIP 526-030-01-21 REGON 000671591 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000091342 Bank BPH Spółka Akcyjna O/w W-wie Nr konta 28 1060 0076 0000 3200 0077 8335
Tu Jesteśmy
Dane kontaktowe
Biuro Zarządu Głównego
(022) 826 63 44 (022) 336 13 25
(022) 827 38 47
Zespół Statutowo-Organizacyjny
(022) 826 63 44 (022) 336 13 25
(022) 827 38 47