Zarząd Sekcji oprócz zebrań roboczych w siedzibie NOT organizował plenarne zebrania wyjazdowe w poszerzonym składzie. Zebrania odbywały się w zakładach przemysłowych i połączone były ze zwiedzaniem tych zakładów i dyskusja problemową. 

Co roku były organizowane konkursy dla uczniów szkół średnich ze znajomości technologii przemysłu mięsnego. Konkursy odbywały się w następujących miejscowościach:

 

  • 1999 rok – Malinowo,
  • 2000 rok – Jarosław
  • 2001 rok – Krotoszyn,
  • 2002 rok – Sokołów Podlaski
  • Próbowano stworzyć szeroka reprezentację przemysłu mięsnego. W skład tej organizacji wchodziłyby: Związek Eksporterów i Importerów Mięsa, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Sekcja Przemysłu Mięsnego oraz przedstawiciele nauki.
  • Sekcja uczestniczyła w przygotowaniach do 47-go Międzynarodowego Kongresu Nauki o Mięsie i Technologii (Kraków, 26-31 sierpień 2001 r.),
  • Sekcja była współorganizatorem szkoleń organizowanych przez ZG SITSpoż. na rzecz integracji z Unią Europejską. Były to:
  • “Przekształcenia w branży mięsnej związane z przystąpieniem Polski do UE” – 28-29.02.2002 r.
  • “Ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej i wymogi polskich przepisów w branży mięsnej” – 4-5.04.2000 r.
  • “Możliwości uzyskania przez zakłady branży mięsnej pomocy finansowej z programu SAPARD – 5.02.2001 r


W seminariach tych brało udział od 30 do 50 pracowników przemysłu mięsnego.

Koledzy z branży mięsnej działali w różnych organach Stowarzyszeniach . W skład Zarządu Głównego SITSpoż. weszło 7 osób reprezentujących branże mięsną.