Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa jest dobrowolnym, samorządnym i samofinansującym się zrzeszeniem producentów win i miodów pitnych, importerów oraz innych przedsiębiorców związanych z rynkiem winiarskim. Działa w ramach Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i należy do Rady Gospodarki Żywnościowej działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Została powołana na Konferencji Winiarskiej w maju 1991r. w Milejowie.

Główne cele Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa: 

  • reprezentowanie interesów zawodowych producentów i importerów win wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych oraz innych organizacji
  • współuczestnictwo w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych łączących się z działalnością i rozwojem winiarstwa w Polsce oraz współpraca w tym zakresie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
  • współtworzenie, aktualizacja i opracowywanie aktów prawnych dotyczących produkcji winiarskiej
  • podnoszenie jakości wyrobów winiarskich
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników branży winiarskiej


Główne zadania i problemy bieżące realizowane są przez Prezydium KRWiM, które jest wybierane na walnym zgromadzeniu członków na okres 4 lat.
Działalność Prezydium KRWiM odbywa się poprzez następujące komisje problemowe:
1. Komisja ds. jakości wyrobów winiarskich
2. Komisja ds. ustawodawczych
3. Komisja ds. celno-podatkowych
4. Komisja ds. kontaktów z zakładami winiarskimi
5. Komisja ds. kontaktów nauki z przemysłem
6. Komisja ds. informacji, wydająca biuletyny informacyjne KRWiM.