Krajowa Rada Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego została powołana w wyniku przekształcenia się Sekcji Przetwórstwa Zbożowego w dniu 27 października 2000 r. 

Do Krajowej Rady przystąpiło 13 zakładów zajmujących się przetwórstwem zbożowo-młynarskim.

Rada między innymi: 

  • opracowała ekspertyzę “Określenie jednostkowego zużycia energii elektrycznej w młynach zbożowych”,
  • wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z protestem przeciwko obniżeniu parametrów jakościowych skupowanych zbóż. Interwencja spowodowała wstrzymanie niekorzystnych decyzji dot. skupu zbóż do przetwórstwa,
  • kontynuowała współpracę z Krajową Radą Piekarstwa i Cukiernictwa, Centralnym Laboratorium Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż , Stowarzyszeniem Młynarzy Polskich i innymi organizacjami,
  • zorganizowała sesje naukowo-techniczne nt.”Zboże konsumpcyjne w produkcji i gospodarce ziarnem” , “Higiena i jakość produkcji w przemyśle zbożowo-młynarskim”,
  • wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją włączenia do prac Rady Agencji Rynku Rolnego reprezentantów branży zbożowo-młynarskiej,
  • zajęła stanowisko w sprawie polepszaczy mąki na chleb w związku z wnioskiem Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa skierowanym do Ministra Zdrowia,
  • brała udział w pracach Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciela KRPZboż.-Młyn. prof. Mieczysława Jankiewicza.