Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
 
 
Konferencja

  W dniu 23 listopada 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja organizowana przez SITSpoż i Radę Gospodarki Żywnościowej nt.:

Szanse i bariery rozwoju polskiego innowacyjnego sektora żywnościowego w świetle priorytetów Programu Europa 2020

 Program konferencji:

 • Wprowadzenie i powołanie Komisji Wnioskowej – Przewodniczący RGŻ Stanisław Zięba,
 • Polityka naukowa, naukowo-techniczna, innowacyjna, Programy Ramowe i ich wpływ na rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce - Prof. dr hab. Eugeniusz K. Chyłek - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
 • Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego - Prof. dr hab. Lech Michalczuk – Wiceprzewodniczący Platformy Technologicznej "Żywność",
 • Wizerunek Klastra NUTRIBIOMED - przykład nowoczesnej struktury gospodarczej i bariery jej rozwoju - Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Przewodniczący Rady Klastra Nutribiomed,
 • Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego - Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Witold Choiński – Prezes Związku Polskie Mięso,
 • Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i organizacyjne w sektorze żywnościowym - Prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

 

 
IV Konferencja Piekarska

Warszawa 20.10.2010 r.

 

 W dniu 20 października 2010 r.  w gmachu NOT  w Warszawie (ul. Czackiego 3/5, III piętro sala A i B) odbyła się IV Konferencja Piekarska: Od bochenka do ziarenka oraz IV Ogólnopolski Konkurs  Wystawa Piekarska, której organizatorami byli: Redakcja „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”  oraz  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. 

Utarło się powiedzenie – od ziarenka do bochenka. Tym razem proponowaliśmy spotkanie pod przewrotnym hasłem „Od bochenka do ziarenka”. Piekarze stają w obliczu piętrzących się problemów z podstawowym surowcem – mąką, spowodowanych wzrostem ceny zbóż chlebowych, związanym z ich mniejszą podażą i gorszą jakością. Jak w tych warunkach utrzymać wysoką jakość chleba, co mogą jeszcze uczynić, jakie kroki powinni podjąć młynarze i co trzeba w związku z tym zmienić w gospodarce zbożowej na dziś i na jutro, tak aby konsument nie odwracał się od chleba?

Wykładowcami byli:

Jarosław Mruk (Od bochenka do ziarenka – okiem konsumenta),

Jarosław Gajda (Czy jakość opłaca się piekarzowi?),

Piotr Górski (Jak dzisiaj młynom zapewnić odpowiednią jakość mąki)

Jadwiga Rothkaehl (Jakość ziarna – czy tylko zakodowana genetycznie?).

Poza proponowanymi wykładami znakomitych profesjonalistów był czas na pytania, dyskusję. Pragnęliśmy ustalić, jakie zadania powinno podjąć każde ogniwo, aby chleb nadal był dla wszystkich atrakcyjny, w akceptowalnej cenie i oczekiwanej jakości.

Odbył się także IV Ogólnopolski Konkurs Pieczywa. Tym razem był to Konkurs na najlepsze pieczywo pszenne, którego jakość, w opinii konsumentów, jest generalnie niska. Ta opinia jest bardzo szkodliwa dla środowiska piekarskiego. Poza tym, wbrew temu, co niektórzy piszą i mówią, dobre pieczywo pszenne jest tak samo potrzebne jak pieczywo mieszane i ciemne. Powinniśmy skutecznie lansować i naśladować technologie tych piekarzy, którzy opanowali sztukę wypieku dobrego pieczywa pszennego!

Tradycyjnie, cała impreza składała się z 3 części.

1. Konferencja dla producentów pieczywa oraz instytucji/organizacji związanych z produkcją mąki i pieczywa.

2. Konkurs Pieczywa w 4 kategoriach:

pieczywo pszenne jasne zwykłe i wyborowe o masie do 100 g, typu bułki montowe, poznańskie, kajzerki,

pieczywo pszenne jasne zwykłe i wyborowe o masie pow. 100 g,

pieczywo pszenne ciemne (o zawartości popiołu całkowitego użytych mąk co najmniej 1%),

pieczywo pszenne z udziałem mąki orkiszowej (min. 30%).

Do konkursu można było  zgłosić po 1 wyrobie z każdej kategorii.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie była prezentacja pieczywa na wystawie.

Więcej…
 
Eksperci Zespołu Rzeczoznawców

 Stowarzyszenie Naukowo – Technicznego informuje, że nasi rzeczoznawcy legitymują się przygotowaniem zawodowym i odpowiednimi  uprawnieniami państwowymi (rzeczoznawcy majątkowi) i branżowymi. Mamy w swoim dorobku wiele opracowań, wykonywanych zarówno na zlecenia ministerstw, sądów, zakładów produkcyjnych, a także na zlecenia osób fizycznych.  

Zespół dysponuje rzeczoznawcami o następujących specjalnościach:

 • rzeczoznawcy majątkowi, posiadający uprawnienia państwowe ds. szacowania nieruchomości i  ruchomości,
 • inżynierowie geodeci,
 • inżynier specjalista od elektrowni
 • inżynierowie budownictwa lądowego,
 • inżynierowie mechanicy,
 • inżynier mechanizacji rolnictwa,
 • mechanik, technolog w specjalności obróbka metali skrawaniem,
 • inżynierowie włókiennicy,
 • inżynierowie konstruktorzy i architekci,
 • inżynierowie elektrycy, 
 • inżynierowie technologii rolniczej,
 • inżynierowie, technolodzy przemysłu zbożowo - młynarskiego,
 • inżynierowie,technolodzy przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • inżynierowie mechanicy w specjalności maszyny i urządzeń przemysłu chemicznego i spożywczego  
 • inżynierowie, technolodzy przemysłu piwowarsko – słodowniczego,
 • inżynier mechanik w specjalności obrabiarki i technologia budowy maszyn, 
 • inżynier chemik oraz inżynier chemik ceramik ds. zakładów ceramiki budowlanej,
 • inżynier w specjalności – maszyny i technologia do przeróbki plastycznej w zakładach przemysłu materiałów budowlanych, szklarskiego i ceramicznego,
 • doktor inżynier, mechanik, w zakresie technologii i organizacji produkcji przemysłowej. Uprawnienia poświadczone tytułem Europejskiego Inżyniera Produktywności (Euro. Industr. Engineer.).

a także o unikalnej specjalności, jaką posiada nasz rzeczoznawca:

 • ekspert diamentów i gemmolog, szósty na liście fachowy członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, fachowy członek Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu ekspertyzy diamentów, kamieni kolorowych, monet, złotnictwa, wykonujący operaty szacunkowe dotyczące wartości wyrobów jubilerskich.

Zapraszamy do zlecania ekspertyz. 

Specjalności rzeczoznawców branży spożywczej

 

Numer specjalności

Nazwa specjalności

1

2

I-10.1

Zagadnienia ogólnotechniczne

I-10.1.1.

Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego

I-10.1.2.

Konstrukcja i projektowanie aparatury i urządzeń przemysłu spożywczego

I-10.1.3.

Eksploatacja maszyn i urządzeń oraz instalacje łącznie z automatyką i sterowaniem w przemyśle spożywczym

I-10.1.4.

Maszyny, urządzenia, aparaty oraz instalacje w zakresie wyceny i oceny ich przydatności w przemyśle spożywczym

I-10.1.5.

Urządzenia i instalacje elektryczne w przemyśle spożywczym

I-10.1.6.

Aparaty i instalacje chłodnicze w przemyśle spożywczym

I-10.1.7.

Gospodarka energetyczno – cieplna w przemyśle spożywczym

I-10.1.8.

Urządzenia sanitarne i gospodarka wodno – ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego

I-10.1.9.

Ochrona środowiska w zakładach przemysłu spożywczego

I-10.1.10.

Opakowania hurtowe i detaliczne w przemyśle spożywczym

I-10.1.11.

Inżynieria aparatury przemysłu spożywczego

I-10.1.12.

Transport i magazynowanie surowców, półproduktów i produktów w przemyśle spożywczym

I-10.1.13.

Obiekty i urządzenia w przemyśle cukrowniczym

I-10.2.

Technologia przemysłu spożywczego

I-10.2.1.

Przechowalnictwo płodów roślin okopowych

I-10.2.2.

Technologia i technika schładzania i zamrażania produktów spożywczych

I-10.2.3.

Technologia i technika przemysłu mięsnego

I-10.2.4.

Technologia i technika przemysłu przetwórstwa odpadów poubojowych w przemyśle mięsnym

I-10.2.5.

Technologia i technika przemysłu jajczarsko - drobiarskiego

I-10.2.6.

Technologia i technika przemysłu tłuszczowego

I-10.2.7.

Technologia i technika przemysłu zbożowo - młynarskiego

I-10.2.8.

Technologia i technika przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego

I-10.2.9.

Technologia i technika przetwórstwa owocowo - warzywnego

I-10.2.10.

Technologia i technika przemysłu chłodniczego

I-10.2.11.

Technologia i technika przemysłu cukierniczego

I-10.2.12.

Technologia i technika produkcji cukru

I-10.2.13.

Technologia i technika wysłodków

I-10.2.14.

Technologia i technika przemysłu spirytusowego i drożdżowego

I-10.2.15.

Technologia i technika kwasów organicznych

I-10.2.16.

Technologia i technika przemysłu koncentratów spożywczych

I-10.2.17.

Technologia i technika przemysłu ziemniaczanego

I-10.2.18.

Technologia i technika przemysłu gorzelniczego i krochmalniczego

I-10.2.19.

Technologia i technika przemysłu piwowarsko - słodowniczego

I-10.2.20.

Technologia i technika przemysłu winiarskiego

I-10.2.21.

Technologia i technika przetwórstwa runa leśnego

I-10.2.22.

Technologia i technika przemysłu gastronomicznego

I-10.2.23.

Technologia i technika produkcji octu i musztardy

I-10.2.24.

Technologia i technika produkcji napojów bezalkoholowych

I-10.2.25.

Technologia i technika przemysłu wód mineralnych

I-10.2.26.

Technologia i technika przemysłu mleczarskiego

I-10.2.27.

Technologia i technika przemysłu paszowego

I-10.2.28.

Technologia i technika przemysłu zielarskiego

I-10.2.29.

Technologia i technika produkcji przemysłu tytoniowego

I-10.2.30.

Technologia i technika przemysłu rybnego

I-10.2.31.

Mikrobiologia przemysłu spożywczego, w tym cukrowniczego.

 

I-10.3.

 

 

Bioinżynieria i procesy biotechnologiczne w przemyśle spożywczym

I-10.4.

Towaroznawstwo i analizy jakościowe artykułów spożywczych

I-10.5.

Ekonomika i organizacja pracy

I-10.6.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia i higiena produkcji

I-10.7.

Normalizacja

I-10.8.

Informatyka i informacja

I-10.9.

Ochrona środowiska

I-10.10.

Ochrona przeciwpożarowa

I-10.11.

Badanie jakości

I-10.12.

Wynalazczość i racjonalizacja

I-10.13.

Gospodarka rolna, leśna i drzewnictwo

I-10.14.

Ocena ryzyka i szacowanie poniesionych strat

I-10.15.

Badanie rynku i opinii publicznej

I-10.16.

Rekultywacja i gospodarka odpadami

 

 

 

 
Polagra - Tech

Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech to najważniejsze spotkanie branży w tej części Europy. To niepowtarzalna możliwość zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami i koncepcjami dla przemysłu spożywczego.

Tegoroczna edycja Salonu Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego odbyła się w dniach 13-16 września 2010 roku. Salon to propozycja dla firm chcących przedstawić ciekawą ofertę dla sektora spożywczego oraz włączyć się do dyskusji na temat kierunków rozwoju branży. Wystawcy w najefektowniejszej formie chcą zaprezentować profesjonalnym odbiorcom maszyny, urządzenia i technologie dla przemysłu spożywczego.

Więcej…
 
Relacja z panelu "Informacje na etykietach produktów spożywczych - jakie i dla kogo?"

W panelu „Informacje na etykietach produktów spożywczych - jakie i dla kogo?”, który odbył się 14 września podczas ubiegłorocznych targów Polagra-Food i Polagra-Tech w Poznaniu, udział wzięło ok. 100 uczestników. Transmisję on-line, pod adresem http://www.transmisjeonline.pl/tuv_rheinland, śledziło również blisko 100 osób.

Panel został zorganizowanym przez redakcję „Przemysłu Spożywczego”, SITSpoż, MTP wraz z partnerami: PFPŻ, GIJHARS i TÜV Rheinland. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła GIJHARS.

Podczas panelu eksperci omówili wiele zagadnień związanych ze znakowaniem żywności.  Prof. dr hab. Krzysztof Krygier (SGGW), moderator spotkania, zaprezentował dane z raportu Europejskiej Organizacji Konsumenckiej świadczące o tym, że temat żywieniowy nie jest zbyt dobrze znany konsumentom i dlatego często nie rozumieją oni informacji znajdujących się na opakowaniu produktu spożywczego.

Dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner omówił cel tworzenia regulacji prawnych dotyczących znakowania produktów spożywczych, a aktualny stan prawny z zakresu znakowania produktów zaprezentowała Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP. Nieprawidłowości w znakowaniu produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu przedstawiła Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Jakości Handlowej GIJHARS. Natomiast dr Zbigniew Oczadły, dyrektor Działu Usług dla Branży Spożywczej z firmy TÜV Rheinland Polska, omówił sposoby osiągania kompromisu między producentem a konsumentem w kwestii dodatków do żywności. Nie zabrakło także, bardzo głośnego ostatnio, tematu oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, który zaprezentowała pani Dorota Kozłowska. Relacja z panelu ukazała się w nr 11/2010 „Przemysłu Spożywczego”.

Liczba uczestników panelu świadczy o tym, jak ważne dla producentów żywności jest znakowanie produktów spożywczych, dlatego „Przemysł Spożywczy” zamierza w dalszym ciągu informować Czytelników o zmianach prawnych w zakresie znakowania żywności. Fotorelacja 

Więcej…
 
Ważne informacje dla biegłych sądowych i rzeczoznawców

W dniu 27.11.2010 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbył się I Kongres Nauk Sądowych (Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców). Celem Kongresu Nauk Sądowych było zaprezentowanie władzom i społeczeństwu (poprzez media) problemów ekspertów sądowych w Polsce.

 Uchwała I Kongresu Nauk Sądowych

 1. Uczestnicy I Kongresu Nauk Sądowych widzą konieczność pilnego podjęcia działań na rzecz podniesienia statusu prawnego biegłych i rzeczoznawców oraz konsolidacji środowiska polskich specjalistów.
 2. Uczestnicy Kongresu mając na względzie potrzebę utworzenia reprezentacji biegłych i rzeczoznawców, uznają za celowe powołanie związku organizacji eksperckich praz ogólnopolskiego stowarzyszenia biegłych.
 3. Uczestnicy Kongresu domagają się od Ministerstwa Sprawiedliwości szybkiego zakończenia przerwanych prac nad ustawą o biegłych sądowych.
 4. Uczestnicy Kongresu stwierdzają, że aktualny status prawny i finansowy biegłych i ekspertów w Polsce jest niezadowalający, odbiegający od standardów europejskich. Przepisy o wynagradzaniu biegłych powinny uwzględniać wysokie kwalifikacje biegłych i pracochłonność opiniowania oraz być jednakowe dla wszystkich ekspertów. Niezbędne jest także zapewnienie należytej ochrony prawnej biegłych, jako podmiotów działających na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
 5. Uczestnicy Kongresu widzą możliwość usprawnienia funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenia kosztów jego działania przez należytą współpracę z biegłymi i reprezentującymi ich organizacjami. Uczestnicy Kongresu uznają za celowe cykliczne organizowanie kongresów biegłych i ekspertów dla realizacji wspólnych celów środowiska podmiotów Opiniujących oraz dalszego podnoszenia poziomu opiniowania.
 
Szkolenia pracowników – obowiązek czy potrzeba ?

Producentów żywności nie trzeba przekonywać o tym, że szkolenia personelu są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemów jakości. Kodeks żywieniowy zaleca a ustawodawstwo Unii Europejskiej wymaga, aby w firmach branży spożywczej, które wdrażają lub utrzymują system zapewnienia jakości, szkoleniom poddawani byli nie tylko pracownicy szczebla podstawowego ale także kadra nadzorująca i pracownicy pionu technicznego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 10