Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 
 
 
Spotkanie Prezydium i Zarządu Głównego SITSpoż

26 stycznia br.  odbyło się posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Tematami wiodącymi spotkań było przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2012. W bieżący roku SITSpoż. swoją działalność prowadzić będzie w oparciu o podstawowe komórki organizacyjne tj.: Biuro Zarządu Głównego, Ośrodek Doskonalenia Kadr, Zespół Rzeczoznawców oraz Rady Branżowe.

Ośrodek Doskonalenia Kadr przygotował szeroką ofertę szkoleniową skierowaną do pracowników sektora rolno-spożywczego.

Zespół Rzeczoznawców SITSpoż prowadzi działalność w zakresie opracowania ekspertyz i opinii techniczno-ekonomicznych, wycen majątkowych, oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń i wyposażenia zakładów, opinii o innowacyjności maszyn, urządzeń i technologii. Specjaliści w zakresie technologii rolno-spożywczej opracowują projekty norm branżowych, oceniają jakość wyrobów i ich zgodność z normami przedmiotowymi oraz tłumaczą teksty techniczne.

Działania Biura Zarządu Głównego SITSpoż i Rad Branżowych  tradycyjnie mają na celu integrację całego środowiska inżynieryjno-technicznego przemysłu spożywczego  i reprezentowanie problemów tej grupy na  zewnątrz.

Rady Branżowe prowadzą działania na rzecz branż, które reprezentują i są przedstawicielami swoich członków w negocjacjach dotyczących np. prawodawstwa, normalizacji . Obecnie przy Stowarzyszeniu działają następujące Rady:

  • Krajowa Rada Winiarstwa
  • Krajowa Rada Przetwórstwa  i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw
  • Krajowa Rada Gorzelnictwa i Biopaliw
  • Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa
  • Sekcja Przemysłu Mięsnego.

 

W godzinach popołudniowych, po zakończeniu posiedzenia Zarządu Głównego, odbyło się spotkanie noworoczne działaczy i przyjaciół Stowarzyszenia. Przybyło wielu wyśmienitych gości: przedstawicieli władz, zaprzyjaźnionych wyższych uczelni, szkół przemysły spożywczego, zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz handlu. Życzenia pomyślności w Nowym Roku wszystkim obecnym i ich rodzinom złożył Przewodniczący Stowarzyszenia dr Andrzej Borys oraz w imieniu Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności ks. biskup Tadeusz Pikus.

Obecna na uroczystości Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyła naszym kolegom z Oddziału w Kielcach: Witoldowi Kiziołowi i Jerzemu Salwowskiemu  Diamentowe Odznaki NOT.

Fotoreportaż z uroczystości przedstawiamy obok.

  

alt alt

alt alt

 alt alt

 
Konsultacje

Konsultacje w sprawie nowelizacji działalności Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

 

W dniach 21 - 22 października 2011 r. z inicjatywy Zarządu Głównego został zwołany Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. W wyniku obrad opracowano znowelizowaną wersję Statutu oraz wybrano nowe władze SITSpoż. Wszystkie proponowane zmiany zgłoszone zostały do Krajowego Rejestru Sądowego i wejdą w życie z chwilą zarejestrowania ich przez KRS.

W związku z zmianami w Statucie nastąpi wymiana legitymacji, uprawniających do wykonywania prac rzeczoznawczych w ramach Zespołu Rzeczoznawców. Wprowadzone też będą nowe zasady powoływania i działalności rzeczoznawców. W tym celu prosimy zainteresowanych: rzeczoznawców, zarządy oddziałów Stowarzyszenia i kierowników grup terenowych do udziału w konsultacjach, i nadsyłanie swoich wniosków dot. regulaminu oraz zasad działalności Zespołu Rzeczoznawców.

Regulamin Zespołu i druki wniosków są dostępne na naszej stronie internetowej – w zakładce Zespół Rzeczoznawców/druki dla rzeczoznawców.

Projekt nowego regulaminu

Prosimy o nadsyłanie propozycji i uwag:

e-mail:        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax.             22 827 38 47

lub pocztą   00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż

W dniach 21 - 22 października 2011 r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Zjazd został zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego w celu przeprowadzenia nowelizacji Statutu SITSpoż. W Zjeździe uczestniczyło 21 delegatów oraz kilku przewodniczących niektórych oddziałów terenowych, niebędących delegatami.

 

Obradami Zjazdu kierowało Prezydium Zjazdu w następującym składzie:

1.  Prof. Stanisław Tyszkiewicz -    Przewodniczący Prezydium

2.  Elżbietę Polak                         -    zastępca Przewodniczącego Prezydium

3.  Jerzy Salwowski                    -     zastępca Przewodniczącego Prezydium

4.  Ewa Michura                          -     sekretarz Prezydium

5.  Celina Nierodkiewicz             -      sekretarz Prezydium  

 

Przyjęty porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu przedstawiał się następująco:

1.   Czynności porządkowe (zatwierdzenie regulaminu Zjazdu, wybór komisji
       regulaminowych),

2.   Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu

3.   Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Zarządu Głównego

4.   Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Krajowej

5.   Podjecie uchwały w przedmiocie wyboru członków Głównego Sądu
      Koleżeńskiego

6.   Zamknięcie Zjazdu

 

W wyniku owocnych obrad opracowano znowelizowaną wersję Statutu oraz wybrano nowe władze SITSpoż. Wszystkie proponowane zmiany zgłoszone zostały do Krajowego Rejestru Sądowego i wejdą w życie z chwilą zarejestrowania ich przez KRS.

 

Zapraszamy do galerii fotograficznej!

 

 

 

 

 

 

 

 
Konferencja w dniu 20.10.2011 r.

        W dniu 20.10.2011 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja n.t.: „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodo wej ”.  Wzięło w niej udział 150 zaproszonych gości. Wśród uczestników byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, producentów, naukowców, osób z otoczenia biznesu żywnościowego.
Konferencja obejmowała tematykę zgodnie z podanym poniżej programem: 

Ekonomiczna funkcja gospodarki żywnościowej na tle gospodarki krajowej – rola i znaczenie.
- Andrzej Kowalski – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dylematy bezpieczeństwa zdrowotnego i innowacyjności żywności w Polsce
- Stanisław Zięba – ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Zrównoważony rozwój w łańcuchu żywnościowym i jego wpływ na środowisko
- Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności
Społeczna odpowiedzialność biznesu żywnościowego – luksus czy konieczność.
- Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego

Panel dyskusyjny:

Jak wzmacniać rolę i wspierać rozwój Gospodarki Żywnościowej w Polsce

Poniżej galeria fotograficzna.

    

            

           

           

          

   

       

 W dniu 20.10.2011 r. odbyła się konferencja n.t.: „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodowej”. Konferencję „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodowej” przeprowadzono w dniu 20 października 2011 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie; wzięło w niej udział 150 zaproszonych gości. Wśród uczestników byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, producentów, naukowców, osób z otoczenia biznesu żywnościowego.   

Konferencja obejmowała tematykę zgodnie z podanym poniżej prog

Ekonomiczna funkcja gospodarki żywnościowej na tle gospodarki krajowej – rola i znaczenie.                                  

- Andrzej Kowalski –  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki  ŻywnościowejDylematy bezpieczeństwa zdrowotnego i innowacyjności żywności w Polsce- Stanisław Zięba – ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie Zrównoważony rozwój w łańcuchu żywnościowym i jego wpływ na środowisko- Andrzej Gantner – Polska Federacja Producen

Społeczna odpowiedzialność biznesu żywnościowego – luksus czy konieczność.         

- Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmiński

       

Panel dyskusyjny:

 

 „Jak wzmacniać rolę i wspierać rozwój Gospodarki Żywnościowej w Polsce”     

 

Poniżej galeria fotograficzna.

 

W dniu 20.10.2011 r. odbyła się konferencja n.t.: „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodowej”. Konferencję „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodowej” przeprowadzono w dniu 20 października 2011 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie; wzięło w niej udział 150 zaproszonych gości. Wśród uczestników byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, producentów, naukowców, osób z otoczenia biznesu żywnościowego.   

Konferencja obejmowała tematykę zgodnie z podanym poniżej programem:

Ekonomiczna funkcja gospodarki żywnościowej na tle gospodarki krajowej – rola i znaczenie.                                  

- Andrzej Kowalski –  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki  Żywnościowej

Dylematy bezpieczeństwa zdrowotnego i innowacyjności żywności w Polsce

- Stanisław Zięba – ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Zrównoważony rozwój w łańcuchu żywnościowym i jego wpływ na środowisko

- Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności

Społeczna odpowiedzialność biznesu żywnościowego – luksus czy konieczność.         

- Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego

       

Panel dyskusyjny:

 

 „Jak wzmacniać rolę i wspierać rozwój Gospodarki Żywnościowej w Polsce”     

 

Poniżej galeria fotograficzna.

 

 
V Konferencja Piekarska

W dniu 8 listopada 2011 r., w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się: V Konferencja Piekarska nt.: „Spożycie pieczywa a zdrowie społeczeństwa”, na którą zapraszali: Redakcja „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Rada Gospodarki Żywnościowej. 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przetwórstwa spożywczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wydziału Rolnego Ambasady Amerykańskiej wielu instytutów i uczelni oraz przedstawiciele prasy codziennej i fachowej. Obecni byli przedstawiciele stacji radiowych i telewizji. Podczas konferencji obywała się wystawa pieczywa z 12 piekarni zgłoszonych na konkurs.

 

Na konferencji przedstawiono następujące tematy:

 Jakość pieczywa na podstawie wyników kontroli IJHARS w latach 2008-2010

 - Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Żywność i żywienie okiem biologa.

- Joanna Gromadzka-Ostrowska, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Rola pieczywa w prawidłowym żywieniu

- dr inż. Anna Diowksz, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Kampania społeczno – informacyjno - edukacyjna dotycząca zwiększenia spożycia pieczywa. 

- Ryszard Błaszków, przewodniczący Krajowej Rady Drożdżownictwa

 

Po każdym wystąpieniu przewidziany był czas na pytania i odpowiedzi.

 

Następnie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród laureatom V Ogólnopolskiego Konkursu Pieczywa. Nagrodzeni zostali:

 

W kategorii „chleb mieszany”:

 I miejsce i liczbę punktów 46,2 otrzymał chleb oznaczony nr 12A tj. chleb wiejski a'1500 g z Piekarni - Cukierni "Stan-Mar", Czarże,

II miejsce i liczbę punktów 45,5 otrzymał chleb oznaczony nr 10A tj. chleb firmowy a' 1000 g z Piekarni - Cukierni Abramowicz i S-ka s.j., Klikawa,

III miejsce i liczbę punktów 44,5 otrzymał chleb oznaczony nr 11A tj. chleb baltonowski a' 650 g ze Spółdzielni Piekarsko- Ciastkarskiej, Warszawa.

 

Wyróżnienia otrzymały chleby:

nr 7A - barowy z Piekarni J. i Z. i S. Putka, A. Pudzianowski s. j., Warszawa,

nr 3A - wiejski z piekarni ZPHU "BA-JA", Jaworzno,

nr 6A - kresowy z Piekarni Polpain - Putka Sp. z o.o., Warszawa Wesoła,

nr 5A - gospodarski z Piekarni Hermanice "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Ustronie,

nr 9A - domowy z Piekarni Marian Pozorek, Warszawa.

 

W kategorii „pieczywo ciemne”

I miejsce i liczbę punktów 43,2 otrzymał chleb oznaczony nr 6B tj. chleb żytni razowy ze słonecznikiem a' 1080 g z Piekarni Polpain - Putka Sp. z o.o., Warszawa Wesoła,

II miejsce i liczbę punktów 40 otrzymał chleb oznaczony nr 4B tj. chleb graham a' 400 g ze "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Głogów.

III miejsca - nie przyznano

 

W kategorii „pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi”

I miejsce

i liczbę punktów 45,7 otrzymał chleb oznaczony nr 5C tj. chleb mieszany słonecznikowy a' 500 g ze "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Ustroń

i exequo

nr 8C tj. chleb żytni 100% z żurawiną a' 500 g z Piekarni - Cukierni Jarosław Gajda, Radom, który otrzymał 45,5 pkt.

II miejsce i liczbę punktów 44 otrzymał chleb oznaczony nr 7C  tj. chleb żytni z żurawiną a' 1100 g z Piekarni J. i Z. i S. Putka, A. Pudzianowski s. j., Warszawa,

III miejsce i liczbę punktów 43,2 otrzymał chleb oznaczony nr 2C tj. chleb żytni z amarantusem a' 800 g ze "Społem" Lubelskiej Spółdzielni Spożywców, Lublin.

 

Wszystkim laureatom gratulujemy!

 

 

 

  Ww  

 

 

 

 
projekt zrealizowany!

Stowarzyszenie SITSpoż informuje o zakończeniu projektu: „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy Real – szkolenia ogólne”, który był realizowany od 01.11.2009 do 31.10.2011. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.1.1.

 W trakcie tego 2 letniego projektu partnerskiego firmy REAL i Stowarzyszenia SITSpoż w szkoleniach udział wzięło 9.500 uczestników, przy czym część z nich brała udział w więcej niż jednym szkoleniu. To ok. 1000 uczestników więcej niż zakładano.

Na 9.500 uczestników składało się ok.:

1.      4.800 uczestników szkoleń stacjonarnych (tzn. prowadzonych w marketach lub ośrodkach szkoleniowych) biorących udział w 280 szkoleniach, co tworzyło 430 dni szkoleniowych, czyli  3.450 godzin szkoleniowych

2.      4.700 uczestników szkolenia e-learningowego

 

1.   Trzon projektu stanowiły szkolenia w ramach Akademii Obsługi Klienta (93% szkoleń stacjonarnych), tj.:

A.     Szkolenia trenerów wewnętrznych, w czasie których kierownicy i doświadczeni pracownicy liniowi marketów przygotowywali się do pełnienia roli trenerów wewnętrznych, m.in.:

 - jak fachowo i skutecznie szkolić współpracowników,

 - jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami szkoleń,

 - jak powinna wyglądać Obsługa Klienta w REAL.

 B.      Szkolenia z Obsługi Klienta - dla pracowników marketów mających kontakt z Klientami. W czasie tych szkoleń trenerzy wewnętrzni mieli możliwość prowadzenia ich fragmentów z pomocą trenera zewnętrznego. Była to okazja, żeby przećwiczyć nowe umiejętności i umocnić swój autorytet jako trenera wewnętrznego.

 Powyższe 2 rodzaje szkoleń stanowiły 70% wszystkich szkoleń stacjonarnych. Kolejnym etapem dla trenerów wewnętrznych, już poza projektem EFS, było i jest samodzielne prowadzenie szkoleń wewnętrznych w markecie.

 C.     Prawo konsumenckie i obsługa reklamacji

 D.     Rozpoznawanie fałszywych znaków pieniężnych

 E.      System HACCP i zapewnienie identyfikowalności towarów

 Pozostałe 7% szkoleń to m.in. Warsztaty MS Office dla pracowników marketów 45+.

 

2.   Szkolenia e-learningowe. W ramach projektu była przygotowana platforma e-learningowa i pierwsze szkolenie: "System HACCP 2011" - również w ramach Akademii Obsługi Klienta. Szkolenie to ukończyło i zaliczyło ok. 4.700 pracowników REAL. Sam e-learning jest dobrze oceniany przez pracowników (jak wykazuje ankieta wypełniana na koniec szkolenia), a platforma - jako wartość dodana projektu - będzie służyć kolejnym szkoleniom e-learningowym. Jednym z największych wyzwań w projekcie było wdrożenie tej metody nauczania.

 
Konferencja 18.10.2011 r.

W dniu 18 października 2011 r. odbyła się Konferencja podsumowująca: „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy Real – szkolenia ogólne” Konferencja zorganizowana przez SITSpoż miała miejsce w Hotelu INTERCONTINENTAL przy ul. Emilii Plater 49 i miała na celu prezentację rezultatów uzyskanych w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego wraz z „REAL Sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był skierowany do pracowników REAL,- Programem objętych zostało 54 markety na terenie kraju oraz pracownicy Biura Głównego. Projekt zakładał przeszkolenie ok. 8800 pracowników firmy REAL,- Celem było podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich pracowników REAL,- na rzecz polepszenia jakości obsługi klientów i bezpiecznego obrotu żywnością.

W Konferencji wzięli udział ze strony SITSpoż m. in.: Przewodniczący Zarządu Głównego Pan Andrzej Borys, Sekretarz Generalny Pan Bronisław Wesołowski, Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego  Pan Stanisław Tyszkiewicz.

Firmę REAL,- reprezentowali m. in.: Członek Zarządu ds. Personalnych Pan Tomasz Kiewisz oraz Pani Magdalena Molenda - Dyrektor Pionu Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Firmę e-learningową reprezentował Pan Piotr Drac - Wiceprezes Zarządu Way2Learn Sp. z o.o.

Obecni byli także dziennikarze i redaktorzy naczelni czasopism branżowych przemysłu spożywczego i innych gazet.

Po przywitaniu zaproszonych gości przez prowadzącego konferencję Sekretarza Generalnego SITSpoż Pana Bronisława Wesołowskiego odbyła się prezentacja rezultatów uzyskanych w ramach projektu. Wielu uczestników następnie wzięło udział w dyskusji. Za zakończenie konferencji uczestnicy spotkali się na lunchu.

      

       

 

      

  

     

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 10