Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 
 
 
Trwa wymiana legitymacji rzeczoznawców Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

Zespół Rzeczoznawców informuje, że trwa aktualizacja uprawnień i wymiana legitymacji, uprawniających do wykonywania prac rzeczoznawczych. Legitymacje wydane przed dniem 1.06.2012 r. straciły ważność z dniem 31 grudnia 2012 roku.
Prosimy zainteresowanych: rzeczoznawców, zarządy oddziałów Stowarzyszenia i kierowników grup terenowych do składania w komisjach przy zarządach oddziałów wypełnionych wniosków.

Zapraszamy także do współpracy osoby związane z przemysłem spożywczym, które chciałyby uczestniczyć w pracach Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż jako rzeczoznawcy.

Regulamin Zespołu i druki wniosków są dostępne są w zakładce Zespół Rzeczoznawców/druki dla rzeczoznawców.

W zakładce Zespół Rzeczoznawców/Lista rzeczoznawców jest zamieszczona lista rzeczoznawców, którzy zaktualizowali uprawnienia.

 
Władze Stowarzyszenia

 

 Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2012 r. zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nowe władze naszego Stowarzyszenia, które wybrał Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zgodnie z postanowieniami Zjazdu organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest obecnie Zarząd Główny na czele  z  Prezesem inż. Bronisławem Wesołowskim.  Jako organ nadzoru  powołana została Rada Krajowa, której przewodniczył prof. Andrzej Borys (do dn. 4.09.2013) z Mazowieckiego Oddziału SITSpoż  
W dniu 15 listopada 2013r. jednogłośnie wybrany został nowy przewodniczący Rady Krajowej - prof dr hab. Stanisław Tyszkiewicz

 

Pozostali członkowie Rady Krajowej:

Władysław Kopczyński – Oddział w Bielsku Białej
                                           – wiceprzewodniczący
Teresa Dąbrowska           – przedstawiciel 
                                               Konwentu Członków Honorowych
Elżbieta Polak                    – Oddział w  Łodzi
Alojzy Patelski                  – Oddział Poznań
Ryszard Sąsiadek             – Oddział Zielona Góra
Jerzy Salwowski               – Oddział Kielce
Stanisław Tyszkiewicz     – Oddział Warszawa
Teresa Wysocka              – Oddział Kielce    

 

We wpisie w KRS dokonano także nowelizacji w rozdziale dotyczącym przedmiotu działalności Stowarzyszenia.

 

Na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów wybrano także następujący nowy skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

 

Małgorzata Rawa             – Oddział Toruń  przewodnicząca
Marek Cierach                  – Oddział Olsztyn
Kazimierz Manista            – Oddział Warszawa
Paweł Plackowski             – Oddział Katowice
Halina Sobala                    – Oddział Częstochowa
Cezary Zacharski              – Oddział Radom

 
VI Konferencja Piekarska i VI Konkurs Piekarski

   W dniu 15 listopada 2012 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się VI Konferencja Piekarska: „Znakowanie – obowiązkowe i dopuszczalne” oraz VI Ogólnopolski Konkurs i Wystawa Piekarska, na którą zapraszali: Stowarzyszenie SITSpoż  oraz „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”.


Szczegółowe informacje były zamieszczone w załącznikach:

 

Załącznik nr 1  Szczegółowe informacje nt. konferencji i konkursu

Załącznik nr 2  Karta zgłoszenia udziału

Załącznik nr 3  Regulamin VI Ogólnopolskiego konkursu pieczywa

 
Wymiana legitymacji rzeczoznawców Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

 W wyniku konsultacji dotyczących nowelizacji zasad działalności Zespołu Rzeczoznawców, w dniu 5 października Uchwałą nr 1/2012 został zatwierdzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia regulamin wraz z dokumentami towarzyszącymi.

Obecnie Zespół Rzeczoznawców przystępuje do wymiany legitymacji, uprawniających do wykonywania prac rzeczoznawczych. Legitymacje wydane przed dniem 1.06.2012 r. stracą ważność z dniem 31 grudnia 2012 roku.

Prosimy zainteresowanych: rzeczoznawców, zarządy oddziałów Stowarzyszenia i kierowników grup terenowych do składania w komisjach przy zarządach oddziałów wypełnionych wniosków. Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania:

Wniosek o aktualizację uprawnień rzeczoznawcy SITSpoż

Specjalności rzeczoznawców SITSpoż

Regulamin Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

Oświadczenie rzeczoznawcy

Wniosek o tytuł rzeczoznawcy SITSpoż

Zapraszamy także do współpracy osoby związane z przemysłem spożywczym, które chciałyby uczestniczyć w pracach Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż jako rzeczoznawcy.

Regulamin Zespołu i druki wniosków są dostępne są też w zakładce Zespół Rzeczoznawców/druki dla rzeczoznawców.

 

 
Sandomierz 2013 r.

 

 W dniach 13-14 września br. Koło Seniorów i Środowiska Mazowieckiego Oddziału naszego Stowarzyszenia zorganizowało wycieczkę do Sandomierza.

 

Program wycieczki obejmował także inne bardzo ciekawe miejsca.

Uczestnicy odwiedzili:

  • Mleczarnię w Radomiu – dawniej  ROLMLECZ, a obecnie należącą do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie
  • Ufortyfikowany pałac „Krzyżtopór” w Ujeździe
  • Prywatną winnicę i winiarnię w okolicach Dwikoz
  • Sandomierz – gdzie po najciekawszych miejscach oprowadzał uczestników wcześniej zamówiony przewodnik.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wizyty w mleczarni i winnicy. Wszyscy uczestnicy, jako osoby związane zawodowo z przemysłem spożywczym, chętnie przyjrzeli się pracy w tych miejscach.

Szczególnie gorąco dziękujemy Panu Szczepanowi  Skomrze  za umożliwienie zapoznania się z kierowanym przez niego zakładem. Dziękujemy za poświęcony nam czas, ciekawą prezentację i degustację miejscowych wyrobów.

Dzięki ładnej pogodzie i miłej atmosferze panującej wśród wszystkich uczestników wycieczki cała impreza była bardzo udana i stanowiła wspaniałą okazję do integracji naszego środowiska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii fotograficznej.

 

                             

 
Relacja z VI Ogólnopolskiej Wystawy i Konferencji Piekarskiej
W dniu 15 listopada w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  odbyła się VI Ogólnopolska Wystawa i Konferencja Piekarska. Organizatorami imprezy było nasze Stowarzyszenie, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, Krajowa Rada Drożdżownictwa oraz Rada Gospodarki Żywnościowej. Podczas konferencji omówiono tematy związane ze znakowaniem artykułów spożywczych.
Miały miejsce następujące wykłady:
- Joanny Markowskiej z Departamentu Rynków Rolnych MRiRW nt. „ Wymagania w zakresie znakowania artykułów spożywczych : stan obecny i zmiany”
- Barbary Ratkovskiej z Departamentu Żywności Prozdrowotnej GIS   nt. „ Znakowania żywności wartością odżywczą
Gości konferencji i wystawców zaszczycił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba, który wyraził szacunek dla pracy całej branży piekarniczej . Zebrani mieli czas na zadanie Ministrowi Kalembie pytań dotyczących przemysłu piekarskiego i Funduszy Promocji.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa najlepszych produktów piekarskich. Producenci przedstawili wyroby, które zgłosili do oceny w VI Ogólnopolskim Konkursie Pieczywa oraz najciekawsze inne  produkty ze swoich zakładów. Wszystko cieszyło zarówno oko jak i podniebienie zwiedzających.

Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom VI Ogólnopolskiego Konkursu Pieczywa. Wyniki Konkursu zamieszczamy poniżej.

 

W kategorii Chleb mieszany

I miejsce i liczbę punktów 49,3 otrzymał chleb oznaczony nr 7A tj. chleb staropolski z P.P.H.U. Zakład Piekarniczy E. Olszyńska, Koluszki,

II miejsce i liczbę punktów 48,3 otrzymał chleb oznaczony nr 13A tj. chleb ostrowski z Piekarni - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” , Ostrów Lubelski,

III miejsce i liczbę punktów 47,0 otrzymały ex equo chleby oznaczone nr 3A i 4A tj.

- chleb piastowski tradycyjny z piekarni "Fawor" Spółdzielnia Piekarsko - Ciastkarska, Poznań oraz
-
chleb firmowy z Piekarni Cukierni "STAN-MAR" Marlena, Stanisław Szczęśni, Czarże

 

Wyróżnienia: otrzymały chleby:

nr 2A - chleb babicki z Piekarni Dąbrowscy, Stare Babice,

nr 8A - chleb Jana z piekarni Polpain - Putka Sp. z o.o., Warszawa Wesoła,

nr 9A - chleb zwykły obrotowy z Piekarni J.i Z. i S. Putka, A. Pudzianowski Sp.j., Warszawa,

nr 11A -chleb wiejski z piekarni Fogiel & Fogiel Piekarnia Sp. J., Radom

nr 14A -chleb lubelski ze Społem Lubelska Spółdzielnia Spożywców, Lublin

  

W kategorii Pieczywo  żytnie razowe

I miejsce i liczbę punktów 49,7 otrzymał chleb oznaczony nr 5B tj. chleb żytni razowy na miodzie ze Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie,

II miejsce i liczbę punktów 40 otrzymał chleb oznaczony nr 8B tj. chleb razowy z dynią z piekarni Polpain - Putka Sp. z o.o., Warszawa Wesoła,

III miejsce - i liczbę punktów 43,0 otrzymał chleb oznaczony nr 10B tj.  chleb razowy żytni z Piekarni - Cukierni Jarosław Gajda , Radom

 

Wyróżnienie: otrzymał chleb:

nr 6B chleb żytni razowy z piekarni Consonni Bartelak Spółka Cywilna, Kamyk.

 

W kategorii Pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi

I miejsce i liczbę punktów 48,3 otrzymał chleb oznaczony nr 14C tj. chleb witalny ze Społem Lubelska Spółdzielnia Spożywców, Lublin

II miejsce i liczbę punktów 45 otrzymał chleb oznaczony nr 11C  tj. chleb pytlowy z ziarnami z piekarni Fogiel & Fogiel Piekarnia Sp.J., Radom

III miejsce i liczbę punktów 44,3 otrzymał chleb oznaczony nr 9C tj. chleb graham z Piekarni J.i Z. i S. Putka, A. Pudzianowski Sp.j., Warszawa.

 

Wyróżnienia: otrzymały chleby:

nr 5C - chleb dworski z siemieniem ze Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie,

nr 1C - chleb wieloziarnisty IG ze "SPOŁEM" Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Głogów.

 

W kategorii Pieczywo pszenne

I miejsce i liczbę punktów 46,3 otrzymała bułka paryska oznaczona nr 2D z Piekarni Dąbrowscy, Stare Babice

II miejsce i liczbę punktów 45 otrzymały ex equo bułki sznytki oznaczone nr 5D ze Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie oraz

oraz oznaczony nr 7D chleb z oliwą z P.P.H.U. Zakład Piekarniczy E. Olszyńska, Koluszki,

III miejsce i liczbę punktów 40 otrzymały bułki wyborowe oznaczone nr 12D z Piekarni „Pan Tadeusz” Tadeusz Sudowski, Łódź

 alt  alt 

 

alt  alt

 

alt alt

 
3.03.2012 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd SITSpoż

 W dniu 3. kwietnia 2012 r. odbył się Nadzwyczajny  Krajowy Zjazd Delegatów   Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów  i Techników Przemysłu Spożywczego. Zjazd został zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego w celu przeprowadzenia nowelizacji  Statutu SITSpoż.

Na zakończenie Zjazdu w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie z okazji zbliżających sie Świąt Wielkanocnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii fotograficznej!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 10