Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Biuro Zarządu
Kontakt, dojazd i dane Stowarzyszenia PDF Drukuj Email

 

Biuro Zarządu Głównego  

ul. Czackiego 3/5  (II piętro)

00-043 Warszawa

NIP 526-030-01-21         REGON 000671591

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000091342

 

Bank  BPH Spółka Akcyjna O/w W-wie

Nr konta  28 1060 0076 0000 3200 0077 8335

 

 
Biuro Zarządu Głównego
(022) 826 63 44
(022) 336 13 25
(022) 827 38 47
Zespół Statutowo-Organizacyjny
(022) 826 63 44
(022) 336 13 25
(022) 827 38 47
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 


 

 

Zespół Finansowo-Księgowy

(022) 828 28 59
(022) 827 38 47

Zespół Rzeczoznawców

(022) 827 38 49
(022) 336 13 40
(022) 827 38 47

Ośrodek Doskonalenia Kadr

(022) 336 13 27
(022) 827 38 48

Krajowa Rada Drożdżownictwa

(022) 827 10 23
(022) 827 78 83

Krajowa Rada Energetyki Przemysłu Spożywczego

(022) 826 63 44
(022) 336 13 25
(022) 827 38 47

Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw

(022) 826 63 44
(022) 336 13 25
(022) 827 38 47

Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu

(022) 826-80-07
(022) 827 38 47

Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw

(022) 826 63 44
(022) 827 38 47

Krajowa Rada Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego

(022) 826 63 44
(022) 336 13 25
(022) 827 38 47

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa

(022) 828 27 21
(022) 827 38 47

Krajowa Unia Producentów
Soków i Napojów Bezalkoholowych

(022) 826 63 44
(022) 336 13 25
(022) 827 38 47

Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa

(022) 826 63 44
(022) 336 13 25
(022) 827 38 47

Sekcja Przemysłu Mięsnego

(022) 826 63 44
(022) 336 13 25
(022) 827 38 47

biuro@sitspoz.pl