Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Przemysł Spożywczy

Przejdź do artykułu

Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
rok powstania: 1946
Fachowy miesięcznik wydawany od 1946 roku dla menedżerów i technologów branży spożywczej. Jest to jedno z nielicznych pism fachowych z branży spożywczej w kraju o tak szerokim profilu tematycznym. Na łamach pisma ukazują się publikacje autorstwa wysokiej klasy ekspertów zajmujących się problematyką gospodarki żywnościowej.

Tematyka:
Zagadnienia sektora spożywczego. Informacje o innowacjach technicznych, technologicznych i produktowych w branży spożywczej. Ekonomika, organizacja, marketing i zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi, restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe. Prezentacja nowych technologii i technik pakowania i magazynowania w przetwórstwie spożywczym, tendencji na rynku żywności. Zagadnienia normalizacji i nowoczesnych systemów jakości. Problemy higieny żywności. Akty prawne normujące produkcję i obrót żywnością. Wywiady, reportaże z zakładów przemysłowych oraz kronika konferencji.

Czytelnicy:
Technolodzy i kadra zarządzająca w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego wszystkich branż. Przedstawiciele firm zagranicznych, biur handlowych i hurtowni spożywczych. Centralne instytucje państwowe, stacje sanitarno-epidemiologiczne, wyższe uczelnie, szkoły zawodowe i instytuty badawcze.

Redakcja:
ul. Rakowiecka 36, pok. 255, 256
02-532 Warszawa
tel.: (0 22) 606 38 79, (0 22) 606 38 47, (0 22) 849 53 33
faks: (0 22) 849 53 33

www.przemyslspozywczy.eu
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapraszamy do prenumeraty

 

„Przemysł Spożywczy” można zaprenumerować w dowolnym terminie

Prenumeratę można zamówić:

 • telefonicznie: 022 840 30 86, 022 840 35 89, fax 22 891 13 74
 • listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
  00-707 Warszawa, ul. Ku Wiśle 7
 • dokonując wpłaty na konto: Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  ul. Ratuszowa 11,skr. poczt. 1004,
  nr 81 1240 6074 1111 0000 4995 0197

Cena prenumeraty “Przemysłu Spożywczego” w 2011 r. (brutto)

 • roczna (wersja w pakiecie) – 282,70 zł
 • roczna (wersja papierowa) – 258,3 zł
 • półroczna – 129,15 zł
 • kwartalna – 64,59 zł
 • prenumerata ulgowa (wersja papierowa) odpowiednio: 129,15 zł; 64,59 zł; 32,29 zł
 • cena 1 egz. (wersja papierowa) 21,53 zł

 

Zapraszamy do lektury nr 3/2011 „Przemysłu Spożywczego” poświęconego żywności pochodzenia zwierzęcego. Przed branżą mięsna rysują się pomyślne perspektywy na najbliższe 20 lat – wskazuje na to najnowszy raport Komisji Europejskiej. Konsumpcja mięsa drobiowego oraz wieprzowego w UE będzie wzrastać. Może jedynie zmniejszyć się spożycie wołowiny. Również w sektorze mleczarskim można być optymistami z powodu dobrej koniunktury na rynkach światowych. Między innymi o tych ważnych zagadnieniach dla obu sektorów piszą w nr 3/2011 znani eksperci.

zobacz więcej