Ważny artykuł

W dniu 19 listopada br. w Centrum Konferencyjnym    „Daglezja”
w Przysieku k/Torunia  odbyło się otwarte Zgromadzenie Delegatów SITSpoż. Na spotkaniu podsumowano działalność Zarządu Głównego w okresie od stycznia do października 2015r. oraz przygotowania do obchodów 70-lecia  Stowarzyszenia.

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Przegląd Zbożowo -Młynarski

Przejdź do artykułu

Treść - Nowości techniki i technologii z zakresu przetwórstwa zbóż, w szczególności dotyczące przechowalnictwa zbóż, młynarstwa, kaszarstwa i płatkarstwa, produkcji makaronu i produkcji pasz przemysłowych, ekonomika ww. przedsiębiorstw przetwórstwa zbóż, normalizacja i kontrola jakości, informacje marketingowe oraz rynku zbóż i przetworów zarówno z kraju jak i z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem UE, informacje i sprawozdania z liczących się konferencji, sympozjów, targów i wystaw specjalistycznych organizowanych w kraju i zagranicą, publikacje wyników prac naukowo-badawczych w aspekcie ich możliwości wdrożenia z AR Poznań, SGGW AR Warszawa, ART Olsztyn i CLTPiPZbóż Warszawa - z zakresu ww. przetwórstwa zbóż, artykuły sponsorowane i reklamy firm krajowych i zagranicznych działających w sferze przetwórstwa zbóż.
Czytelnicy - Właściciele i kierownicy ww. zakładów przetwórstwa zbóż, średni dozór techniczny tych zakładów, pracownicy obsługi maszyn i linii produkcyjnych, magazynów zbożowych, młynów, kaszarni, płatkarni, makaroniarni i wytworni pasz, uczniowie techników przemysłu spożywczego, studenci kierunków specjalistycznych, projektanci, konstruktorzy maszyn, pracownicy Stacji San.-epid., Ośrodków Doradztwa Rolniczego, zainteresowani rolnicy - producenci zbóż i piekarze oraz osoby zainteresowane inwestowaniem w branży przetwórstwa zbóż.

Redakcja:
ul. Rakowiecka 36, pok. 258
02-532 Warszawa
tel.: (0 22) 849 92 51, (0 22) 606 38 64
faks: (0 22) 849 92 51
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pzmlyn.com.pl

Pierwsze branżowe czasopismo techniczne pt.: "Gazeta Młynarska" powstało 10 maja 1886 r. w Krakowie. Jego kontynuatorem jest dziś "Przegląd Zbożowo-Młynarski", pismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemy­słu Spożywczego, wydawane przez Wydawnictwa Ksią­żek i Czasopism Technicznych Sigma NOT w Warszawie. Tak, więc prasa młynarska liczy już sobie 120 lat, co między innymi świadczy o randze i tradycji młynarstwa w historii gospodarczej kraju.

Poniżej przedstawia się skróconą historię młynarskiej prasy w okresie powojennym (ilustrację pierwszych okładek wybranych numerów przedstawiono w reklamie obok):

 • 1 maja 1947 r. wyszedł w Poznaniu miesięcznik "Młynarstwo" wydawany przez Związek Gospodar­czy Spółdzielni Społem RP.
 • w kwietniu 1949 r. Polskie Zakłady Zbożowe zaczęły wydawać "Przegląd Zbożowo-Młynarski" (pismo o tej nazwie wychodziło tylko jeden rok),
 • w latach 1950-56 wychodziła" Gospodarka Zbożowa" wydawana przez Polskie Wydawnictwa Gospodarcze w Warszawie,
 • w 1957 roku wznowiono wydawanie "Przeglądu Zbożowo-Młynar­skiego" jako kontynuację pisma z 1949 r.
 • od 1957 r., czyli od chwili wznowienia "Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego" do chwili obecnej jego szata grafi­czna zmieniała się.

Redaktorzy naczelni powojennej prasy młynarskiej to:

 

"Młynarstwo" - inż. Marian NOWICKI - w 1947 r.,

"Przegląd Zbożowo-Młynarski" - L. WERNIC -w 1948 r.,

"Gospodarka Zbożowa" - inż. Tadeusz JAWORSKI- od 1952 r.

"Przegląd Zbożowo-Młynarski" - inż. Anatol HANFTWURCEL - od 1959 do 1971,

„Przegląd Zbożowo-Młynarski” –inż. Andrzej GŁADKOWSKI- od 1971 do 1991,

„Przegląd Zbożowo-Młynarski”- mgr inż. Magdalena MART- od 1991 do 1992,

od 1992 do chwili obecnej redaktorem naczel­nym „Przeglądu Zbożowo – Młynarskiego” jest dr inż. Roman JURGA. W zespole redakcyjnym pracują ponadto: mgr. Małgorzata KAMINSKA - zastępca redaktor naczelnego i sekretarz redakcji –Irena KARBOWIAK.

Przewodniczący Rady Programowej to:

W. Klimaszewski (1972 – 1973), K. Nowakowski (1974 – 1992 ), B. Judziński ( od 1992 ).

Obecnie mimo znacznie zmienionych objętości i treści merytorycznych „Przegląd Zbożowo-Młynarski” jest kontynuatorem 120 - letniej tra­dycji piśmiennictwa młynarskiego. Na jego łamach Czytel­nicy mogą znaleźć następujące informacje:

 • nowości i propozycje wdrożeniowe z zakresu wytwarzania pasz na bazie surowców zbożowych,
 • nowości w zakresie produkcji makaronów oraz wyro­bów ekstrudowanych - przekąskowych (snack) i śniadanio­wych (breakfast cereals),
 • informacje ekonomiczno-marketingowe z zakresu rynku zbożowe­go i przetwórstwa zbóż w kraju i na świecie,
 • oferty różnych firm z kraju i ze świata, dotyczące budowy młynów, kaszarni, płatkarni, wytwórni pasz, maka­ronów oraz oferty dotyczące konkretnych maszyn dla tych zakładów,
 • przepisy prawne i normalizacyjne,
 • aktualności i prognozy rynku zbożowego z kraju i ze świata,
 • streszczenia prac naukowo-badawczych liczących się w kraju ośrodków naukowych.

Treści merytoryczne „Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego” kształtują stan i rozwój techniczny i technologiczny przetwórstwa zbóż w kraju. Z badań ankietowych wynika, że pismo cieszy się dużym uznaniem Czytelników i dobrze służy pomocą w: samokształceniu kierowanym kadry zatrudnionej w firmach zbożowo-młynarskich, paszowych i makaronowych oraz uczniom, studentom i wykładowcom szkół i uczelni. Na łamach tego miesięcznika drukowane są również wszystkie ważne informacje i komunikaty z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT. Treści dydaktyczne, wdrożeniowe i upowszech­nieniowe w zakresie postępu techniczno-technologicznego i ekonomiczno-organizacyjnego, będą kontynuowane rów­nież w przyszłości.