Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Krajowa Rada Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego

Krajowa Rada Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego została powołana w wyniku przekształcenia się Sekcji Przetwórstwa Zbożowego w dniu 27 października 2000 r. 

Do Krajowej Rady przystąpiło 13 zakładów zajmujących się przetwórstwem zbożowo-młynarskim. 

Rada między innymi: 

 

 

  • opracowała ekspertyzę "Określenie jednostkowego zużycia energii elektrycznej w młynach zbożowych",

  • wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z protestem przeciwko obniżeniu parametrów jakościowych skupowanych zbóż. Interwencja spowodowała wstrzymanie niekorzystnych decyzji dot. skupu zbóż do przetwórstwa,

  • kontynuowała współpracę z Krajową Radą Piekarstwa i Cukiernictwa, Centralnym Laboratorium Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż , Stowarzyszeniem Młynarzy Polskich i innymi organizacjami,

  • zorganizowała sesje naukowo-techniczne nt."Zboże konsumpcyjne w produkcji i gospodarce ziarnem" , "Higiena i jakość produkcji w przemyśle zbożowo-młynarskim",

  • wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją włączenia do prac Rady Agencji Rynku Rolnego reprezentantów branży zbożowo-młynarskiej,

  • zajęła stanowisko w sprawie polepszaczy mąki na chleb w związku z wnioskiem Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa skierowanym do Ministra Zdrowia,

  • brała udział w pracach Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciela KRPZboż.-Młyn. prof. Mieczysława Jankiewicza.