Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa


Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa jest dobrowolnym, samorządnym i samofinansującym się zrzeszeniem producentów win i miodów pitnych, importerów oraz innych przedsiębiorców związanych z rynkiem winiarskim. Działa w ramach Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i należy do Rady Gospodarki Żywnościowej działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Została powołana na Konferencji Winiarskiej w maju 1991r. w Milejowie.

Główne cele Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa: 

  • reprezentowanie interesów zawodowych producentów i importerów win wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych oraz innych organizacji

  • współuczestnictwo w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych łączących się z działalnością i rozwojem winiarstwa w Polsce oraz współpraca w tym zakresie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami

  • współtworzenie, aktualizacja i opracowywanie aktów prawnych dotyczących produkcji winiarskiej

  • podnoszenie jakości wyrobów winiarskich

  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników branży winiarskiej


Główne zadania i problemy bieżące realizowane są przez Prezydium KRWiM, które jest wybierane na walnym zgromadzeniu członków na okres 4 lat. 
Działalność Prezydium KRWiM odbywa się poprzez następujące komisje problemowe: 
1. Komisja ds. jakości wyrobów winiarskich 
2. Komisja ds. ustawodawczych 
3. Komisja ds. celno-podatkowych 
4. Komisja ds. kontaktów z zakładami winiarskimi 
5. Komisja ds. kontaktów nauki z przemysłem 
6. Komisja ds. informacji, wydająca biuletyny informacyjne KRWiM. 

Więcej…