Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Wyborcze Krajowe Zgromadzenie Delegatów PDF Drukuj Email

 

Dnia 30. listopada  2016 r. odbyło się Wyborcze Krajowe Zgromadzenie Delegatów naszego Stowarzyszenia.

 

Obrady Zgromadzenia otworzył prof. Stanisław Tyszkiewicz – dotychczasowy Przewodniczący Rady Krajowej. W dalszej części dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia w składzie:

              1. Józef Gładkowski- z oddziału Poznań                     przewodniczący

       2. Jerzy Salwowski- z oddziału Kielce                        v-ce przewodniczący

            3. Halina Sobala- z oddziału Częstochowa                  sekretarz

 

Obrady poprowadził przewodniczący Prezydium Zgromadzenia Józef Gładkowski.

Ustępujące władze Stowarzyszenia złożyły sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności SITSpoż. za okres 2012-2016. Zebrani udzielili absolutorium Radzie Krajowej  i Zarządowi Głównemu.

Następnie dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na następną  kadencję. Przewodniczącym Rady Krajowej został ponownie prof. Stanisław Tyszkiewicz reprezentujący oddział mazowiecki. Prezesem Zarządu Głównego wybrano inż. Bronisława Wesołowskiego.

Wybrano także nowych członków Rady Krajowej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Pełny skład tych organów  można znaleźć na stronie internetowej w zakładce : Władze i działacze.

 

Na wniosek macierzystych oddziałów terenowych, Uchwałą Krajowego Zgromadzenia Delegatów nadano tytuły członków honorowych SITSpoż. następującym osobom:

1   Zenonowi Jeznach                             oddział Częstochowa

2   Jadwidze Kierat                                             „

3   Kazimierzowi Sadkiewiczowi           oddział Bydgoszcz

4   Januszowi Sarbinowskiemu                           „

5   Halinie Makale                                   oddział Warszawa

6   Janowi Oleksemu                                          „

7   Edmundowi Flaczyk                          oddział Poznań

8   Alojzemu Patelskiemu                                   „

9   Marianowi Remiszewskiemu                         „

      10  Krystynie Romanowskiej                              „