Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
??????????????

Czasopismo jest adresowane do firm w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w krajach nadbałtyckich oraz w pozostałych państwach byłego Związku Radzieckiego zajmujących się produkcją, przetwórstwem oraz dystrybucją produktów rolno-spożywczych oraz firm współpracujących z przemysłem spożywczym w zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego, jak i innych firm działających w otoczeniu przemysłu rolno-spożywczego.

 - Numer 1/2004 do pobrania w formacie pdf (2,41 MB)

 - Numer 2/2004 do pobrania w formacie pdf (1,16 MB)

 Numer 3/2005 do pobrania w formacie pdf (1,06 MB)

Podejmując tę inicjatywę chcemy z jednej strony przyjść z pomocą polskim firmom, a z drugiej strony nasilającemu się ostatnio zainteresowaniu przedsiębiorców z tych krajów współpracą z polskimi firmami. Przewidujemy, że czasopismo będzie wydawane w cyklu kwartalnym., przy czym zakładamy, że w nieodległej przyszłości częstotliwość wydawania zostanie zwiększona. Czasopismo będzie kolportowane nieodpłatnie wśród potencjalnych partnerów gospodarczych.