Ikonografia zboża i chleba w polskiej tradycji dożynkowej

Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Obecnie obserwowany spadek spożycia pieczywa oraz szerzona przez media społecznościowe propaganda „antyglutenowa” zobowiązuje środowisko związane z przemysłem zbożowym i piekarskim do reagowania na te błędne opinie. Wyjściem z tej niekorzystnej sytuacji – wręcz zobowiązaniem wobec producentów polskiego pieczywa– powinno być przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno -promocyjnej w mass-mediach (radio, telewizja) oraz w mediach społecznościowych (internet), która starałaby się nie tylko walczyć z niekorzystnymi trendami, ale niwelowałaby je i utrwalały zdecydowanie pozytywny wizerunek polskiego pieczywa i zboża w świadomości konsumentów. Należy pokazać tradycję spożywania tych przetworów i ich rolę w diecie człowieka i to że zawsze były i są to wyroby dobrej jakości.

Dla wsparcia promocyjnego i właściwie rozumianego kształtowania pozytywnych nawyków konsumenckich ma znaczenie odwołanie się do polskiej tradycji i takim elementem jest czas dożynek jako święta plonów mocno zakorzeniony w świadomości mieszkańców naszego kraju jako polska tradycja. Dla każdego Polaka chleb dożynkowy ma znaczenie symboliczne, wiążące się z dostatkiem, obfitymi zbiorami, dobrym gospodarowaniem i szczęściem rodzinnym.

Celem zadania jest: wyprodukowanie filmu promocyjnego o tematyce tradycji dożynkowej. Film będzie miał formułę dokumentu nawiązującego do tematu dożynkowego, w którym spotyka się na ekranie nie tylko teraźniejszość, ale historia i tradycja. Należy podkreślać , że mamy w Polsce tradycję produkcji zbóż wysokiej jakości i produktów z nich wytwarzanych.

Film pt.„Ikonografia zboża i chleba w polskiej tradycji dożynkowej” powinna uświadomić konsumentom stałą obecność pieczywa i przetworów zbożowych, w naszym codziennym wyżywieniu. Zostanie również przekazana informacja o znaczeniu zboża i pieczywa w historii polski, także tego obecnego w codziennej diecie człowieka, podkreślone zostaną zalety polskiego pieczywa, jako produktu o niepowtarzalnym smaku i jakości. W/w działania podniosą zaufanie do polskich produktów piekarskich, jako wyrobów bezpiecznych i sprawdzonych.

 

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.