POWSTAJE NOWA RADA

Stowarzyszenie Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego wraz z kilkoma firmami produkującymi maszyny i urządzenia dla przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii wystąpiło z inicjatywą powołania Krajowej Rady Producentów Maszyn i Urządzeń dla Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Czytaj…