OPINIE O SITSPOŻ

List skierowany do Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 15.03.2016 r. Szanowni Państwo, Trafiła do mnie Opinia autorstwa dr inż. Aleksandra Jakubowskiego i choć przyszło Czytaj…

POWSTAJE NOWA RADA

Stowarzyszenie Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego wraz z kilkoma firmami produkującymi maszyny i urządzenia dla przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii wystąpiło z inicjatywą powołania Krajowej Rady Producentów Maszyn i Urządzeń dla Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Czytaj…