Referencje

REFERENCJE DLA OŚRODKA DOSKONALENIA KADR Poniżej przedstawiamy firmy, których pracowników mieliśmy przyjemność przeszkolić podczas szkoleń otwartych, jak i również zamkniętych. Wszyscy oni byli zadowoleni z jakości prowadzonych szkoleń, o czym świadczą wysokie Czytaj…

Zespół Rzeczoznawców

Zespół Rzeczoznawców SITSpoż. jest jednostką uprawnioną do wydawania opinii potwierdzających innowacyjność technologii i rozwiązań wdrażanych przez firmy produkcyjne i usługowe sektora spożywczego w związku z realizacją własnych projektów inwestycyjnych.

Zespół Statutowo-Organizacyjny

ZADANIA I KOMPETENCJE Opracowywaniem materiałów związanych z działalnością statutową Organizowaniem imprez naukowych (konferencje, seminaria, sympozja) Organizowaniem imprez promocyjnych (wystawy), technicznych (wyjazdy specjalistyczne) Organizowaniem spotkań integracyjnych Współpracą z jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, Federacją SNT NOT, innymi Czytaj…