Album p.t. “Malarska opowieść o polskim chlebie”

Nasze Stowarzyszenie wydaje unikalny album p.t. “Malarska opowieść o polskim chlebie”, który poprzez dzieła polskich twórców pokaże historię i proces powstawania chleba. Autorkami dzieła są panie dr Elżbieta Staszewska i Mieczysława Janik.

Fundusze na dzieło uzyskane zostały z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Album będzie rozdawany podczas imprez promujących polski chleb, przekazywany do szkół oraz wręczany jako materiał promujący polski chleb podczas spotkań krajowych i międzynarodowych.

Aktualnie trwają końcowe prace nad pozyskiwaniem praw do obrazów oraz redakcją dzieła. Planujemy, że pozycja ukaże się jeszcze przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.