ZADANIA I KOMPETENCJE

  • Opracowywaniem materiałów związanych z działalnością statutową
  • Organizowaniem imprez naukowych (konferencje, seminaria, sympozja)
  • Organizowaniem imprez promocyjnych (wystawy), technicznych (wyjazdy specjalistyczne)
  • Organizowaniem spotkań integracyjnych
  • Współpracą z jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, Federacją SNT NOT, innymi stowarzyszeniami, urzędami centralnymi, samorządowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi


Zespół Statutowo-Organizacyjny na zlecenie kontrahentów zewnętrznych organizuje różne przedsięwzięcia w zakresie wyżej wymienionym. 

KONTAKT
Telefoniczny:
22 826 63 44 | 22 336 13 25 | 22 827 38 47
Mailowy:
biuro@sitspoz.pl