Dnia 30. listopada  2016 r. odbyło się Wyborcze Krajowe Zgromadzenie Delegatów naszego Stowarzyszenia.

Obrady Zgromadzenia otworzył prof. Stanisław Tyszkiewicz – dotychczasowy Przewodniczący Rady Krajowej. W dalszej części dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia w składzie:

  1.             Józef Gładkowski- z oddziału Poznań                     przewodniczący
  2. Jerzy Salwowski- z oddziału Kielce                        v-ce przewodniczący
  3.           Halina Sobala- z oddziału Częstochowa                  sekretarz

Obrady poprowadził przewodniczący Prezydium Zgromadzenia Józef Gładkowski.

Ustępujące władze Stowarzyszenia złożyły sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności SITSpoż. za okres 2012-2016. Zebrani udzielili absolutorium Radzie Krajowej  i Zarządowi Głównemu.

Następnie dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na następną  kadencję. Przewodniczącym Rady Krajowej został ponownie prof. Stanisław Tyszkiewicz reprezentujący oddział mazowiecki. Prezesem Zarządu Głównego wybrano inż. Bronisława Wesołowskiego.

Wybrano także nowych członków Rady Krajowej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Pełny skład tych organów  można znaleźć na stronie internetowej w zakładce : Władze i działacze.

Na wniosek macierzystych oddziałów terenowych, Uchwałą Krajowego Zgromadzenia Delegatów nadano tytuły członków honorowych SITSpoż. następującym osobom:

1   Zenonowi Jeznach                             oddział Częstochowa

2   Jadwidze Kierat                                             „

3   Kazimierzowi Sadkiewiczowi           oddział Bydgoszcz

4   Januszowi Sarbinowskiemu                           „

5   Halinie Makale                                   oddział Warszawa

6   Janowi Oleksemu                                          „

7   Edmundowi Flaczyk                          oddział Poznań

8   Alojzemu Patelskiemu                                   „

9   Marianowi Remiszewskiemu                         „

      10  Krystynie Romanowskiej                              „