Z okazji jubileuszu Chóru „Echo” przypomnijmy sylwetkę jego długoletniego prezesa, przyjaciela oraz działacza społecznego.

Wojciech Stecki urodził się w 1936 r. Ukończył studia na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, uzyskując w 1957 r. tytuł inżyniera technologii rolnej.

Pracę zawodową rozpoczynał w zakładach przemysłu cukierniczego: GOPLANA w Poznaniu i BOGUSŁAWKA w Koszalinie. W roku 1959 jako dyrektor techniczny FC POMORZANKA  w Słupsku, uruchamiał  produkcję wyrobów cukierniczych takich jak m.in. galanteria czekoladowa, drażetki. Od 1961 r. był w Poznaniu kierownikiem Stacji Prób i Badań Prototypów w zakładzie Spomasz POFAMIA, gdzie współuczestniczył przy produkcji pierwszych polskich linii do pakowania mleka, piwa i wina. Następnie jako główny technolog w firmie PEGAZ współuczestniczył m. in. przy modernizacji procesów wytwarzania i pakowania gazów technicznych.

Od 1977 r. pracował w Poznańskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego POLMOS, gdzie był zastępcą głównym Technologa i następnie kierownikiem Wydziału produkcji wódek gatunkowych. Zajmował się tam zmianami technologii: obróbki wody, destylacji, demineralizacji, jak również uruchamianiem pierwszej automatycznej zestawialni wódek.

Od 1978 r. uruchamiał i przez rok kierował Rozlewnią Wód Mineralnych w Grodzisku Wlkp.

W latach 1984 – 85 pracował jako dyrektor techniczny Przedsiębiorstwa Zagranicznego ALMA w branży cukierniczej i koncentratów spożywczych.

W 1986 roku Wojciech Stecki przeszedł na rentę. Nie oznaczało to jednak końca jego działalności zawodowej. Zdobyte bogate doświadczenie zawodowe wykorzystywał jako ekspert i ceniony rzeczoznawca Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia, wykonując dla różnych branż liczne ekspertyzy o charakterze wycen i interpretacji oraz rozstrzygania sporów. Od 1995 r. pełnił funkcję kierownika poznańskiej Grupy Rzeczoznawców SITSpoż.

Wojciech Stecki rozpoczął działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w 1957r. będąc przez wiele lat przewodniczącym kół zakładowych NOT, w latach 1967 – 1972 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Maszynowej przy Zarządzie Głównym SITSpoż.

Przez wiele lat był członkiem komisji szkoleniowej przy ZO SITSpoż w Poznaniu i wykładowcą na szkoleniach prowadzonych przez Oddział.

Realizował też swoją pasję życiową – śpiew chóralny w Chórze Męskim ECHO, a od 1983 roku był jego prezesem. Został odznaczony Honorową Odznaką SITSpoż. Swoje zamiłowania i talenty potrafił wykorzystać społecznie.

Jako prezes Chóru Męskiego „Echo” nie tylko troszczył się o poziom repertuaru i różnorodność krajowych oraz zagranicznych kontaktów, ale również, by starszego śpiewaka dowieźć na próbę, zainteresować się losem jego rodziny lub znaleźć sponsorów w najtrudniejszych czasach.

Za działalność zawodową i społeczną otrzymał odznaczenia m.in „Zasłużony dla miasta Poznania”, „Za zasługi w rozwoju woj. poznańskiego”, liczne Srebrne, Złote i Honorowe odznaki NOT-u., Związku Chórów i Orkiestr.

Wojciech Stecki był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTZ, członkiem Sądu Honorowego. Należał również do Klubu Międzynarodowej Organizacji Charytatywnej KIWANIS.

Ostatnie lata jego życia to zmagania z ciężką chorobą, ale również praca niemal do ostatnich dni.

Zmarł dnia 13 listopada 2012 roku w swoim domu w Borówcu koło Poznania.

Wojtek Stecki był człowiekiem lubianym i szanowanym w naszym środowisku. Zawsze będziemy dobrze go wspominać.

autor Kazimierz Czeszewski