Stowarzyszenie Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego wraz z kilkoma firmami produkującymi maszyny
i urządzenia dla przetwórstwa rolno-spożywczego i gastronomii wystąpiło z inicjatywą powołania Krajowej Rady Producentów Maszyn i Urządzeń dla Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Gastronomii.

         W związku z powyższym w dniu 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia zostało zwołane posiedzenie Komitetu Założycielskiego Krajowej Rady Producentów Maszyn i Urządzeń dla Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Gastronomii. Zebrani dyskutowali nad przewidywanymi głównymi kierunkami działalności Rady.

W wyniku dyskusji zaproponowano następujące najważniejsze kierunki działalności Rady:

  1.  Organizacja wsparcia merytorycznego dla członków Rady.
  2.  Organizacja szkoleń i doradztwa nt. aktualnych wymagań dla maszyn i urządzeń dot. obowiązujących aktów normatywnych, trybu oceny zgodności maszyn i urządzeń i innych.
  3. Nawiązanie współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym poprzez SITSpoż i jego przedstawicieli w strukturach doradczych PKN i próba wpływania na determinowanie właściwych kierunków rozwoju technicznego maszyn i urządzeń dla branży spożywczej.
  4.  W oparciu o współpracę z PKN  wypracowanie  takich zasad, aby członkowie Rady mogli  korzystać z norm PKN na preferencyjnych zasadach.
  5. Nawiązanie kontaktu z małymi firmami przetwórczymi oraz ich organizacjami np. Izbą Produktu Lokalnego i Regionalnego, w celu wspólnego wypracowania  modelu działania wychodzącego naprzeciw potrzebom producentów żywności na rynki lokalne

Na obecnym etapie zapraszamy chętnych przedstawicieli firm produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu rolno-spożywczego do zgłaszania swojego uczestnictwa w pracach Rady.

Deklarację członkowską można pobrać tutaj, wypełnić ją i przesłać do siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia do 30. września br. Po tym terminie przewidujemy kolejne spotkanie, w poszerzonym gronie  członków, na którym zostaną doprecyzowane zasady współpracy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt do naszego biura:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego

Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

00-043 Warszawa, ul.: Czackiego 3/5

tel: 22 826 63 44

Serdecznie zapraszamy do współpracy.