W dniu 10 stycznia 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego odbyło się Posiedzenie Rady Krajowej oraz Krajowe Zgromadzenie Delegatów połączone ze spotkaniem noworocznym

Podsumowanie pracowitego 2017 roku !

Władze Naczelne Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w dniu 10 stycznia 2018r. podsumowały działalność za 2017r.

Rada Krajowa przeanalizowała i przedłożyła informację Krajowemu Zgromadzeniu Delegatów z działalności Zarządu Głównego SITSpoż. w 2017 roku.

Informacja zawierała między innymi takie zagadnienia i elementy jak:

 • Dobra   stała współpraca z wieloma instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za branżę rolno-spożywczą
 • Opracowanie oraz  złożenie projektów  do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa projektów promujących zdrowotność niektórych wyrobów spożywczych
 • Działalność Rady Naukowej  przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej działającej przy SITSpoż. Rejestracja logo oraz nazwy w Urzędzie Patentowym.
 • Opatentowanie  technologii wyrobu z ciasta drożdżowego bez dodatku cukru spożywczego w postaci sacharozy, zawierający jako substancję słodzącą prebiotyk tzw. drożdżowki bezcukrowej
 • Promocja tzw. „Drożdżówki Radziwiłłówki” z przeznaczenie do konsumcji przez młodzież szkolną.
 • Spotkanie przedstawicieli deklarujących chęć pracy w Krajowej Radzie  Producentów Maszyn i Urządzeń dla Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Gastronomii przy SITSpoż.
 • Podpisanie umowy o współpracy  z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Odnowienie uprawnień Komisji Energetycznej nr 184 przy Zarządzie Głównym SITSpoż. mającej prawo do egzaminowania osób pragnących zdobyć lub odnowić uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji dla grup;  elektro energetycznej, cieplnej i gazowej.
 • Ściślejsza współpraca ze Związkiem Województw RP oraz  udział w konkursach wojewódzkich oraz imprezie ogólnopolskiej o   „ Medal Targów Smaki Regionów”  podczas targów „Polagra” w Poznaniu

W ramach działalności szkoleniowej Ośrodka Doskonalenia Kadr SITSpoż. w okresie styczeń-grudzień 2017 roku zorganizował szereg szkoleń  otwartych oraz zamkniętych dla szeregu organizacji przetwórczych oraz obrotu żywnością.
Szkolenia dotyczyły głównie tematu higieny w zakładach żywienia zbiorowego, znakowania wartością odżywczą i znakowania ogólnego oraz oświadczeń żywieniowych i mikrobiologii.

 • Podpisane Listu intencyjnego  dotyczącym współpracy z zakresu Działania 4.2 SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.
 • złożenie w ramach strategicznego programu  badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG o dofinansowanie projektu pt; „Łańcuch produkcji żywności wysokiej jakości na rzecz zdrowia publicznego z uwzględnieniem innowacyjnych technologii w aspekcie wymagań konsumenckich i formalno – prawnych”
 • Podpisane umowy o współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Działalność Zespołu Rzeczoznawców obejmowała głównie opracowywanie i wydawanie ekspertyz w zakresie:

 • innowacyjność technologii; opinie dla sądów; wyceny maszyn i linii produkcyjnych
 • przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji, projekty budowlane
 • opinie reprywatyzacyjne dla Ministerstwa Rozwoju,
 • opinie odszkodowawcze na zlecenie osób fizycznych i na postanowienia sądów;

Działalność usługową w ramach Zespołu Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym SITSpoż. prowadziło pięć Grup Terenowych Zespołów Rzeczoznawców.

 • Nowa formuła działalności Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu – oparcie członkostwa o właścicieli zakładów.
 • Sukces Krajowej Rady Drożdżownictwa przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w zakresie  decyzji o nie przekazywaniu melasy do produkcji biokomponentów.
 • Opracowanie jednolitych zasad finansowo – księgowych ( przekazywanie dokumentów, obrót finansowy, deponowanie środkami finansowymi, wdrożenie jednolitego systemu   JPK ) dla wszystkich Oddziałów Stowarzyszenia.

Podczas posiedzeń Władz Naczelnych Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego tj.  Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów wymieniono się wieloma cennymi uwagami na temat rozwoju gospodarki żywnościowej w naszym kraju.
Po obradach uczestnicy posiedzeń mieli okazję na dalszą wymianę swoich opinii, uwag i przemyśleń podczas posiłku w Restauracji „AVANGARDA”.