W dniu 27 stycznia 2016 r. Pan Bronisław Wesołowski, Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Pan Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podpisali porozumienie o współpracy.

Podpisane porozumienie o współpracy pozwoli GIJHARS i SITSpoż. na wspólne działania promocyjne i edukacyjne. Na łamach pism branżowych wydawanych przez Stowarzyszanie pracownicy z GIJHARS będą między innymi: prezentować wyniki kontroli artykułów rolno-spożywczych oraz informować czytelników o zmianach w prawie.

Rozpoczęta współpraca to także doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników obydwu instytucji.