Działanie finansowane z funduszu promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych