O Nas

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jest ogólnopolską organizacją społeczną, powstałą w 1946 roku, posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą kadrę inżynieryjno – techniczną przetwórstwa rolno – spożywczego. Głównym celem Stowarzyszenia jest udział w rozwijaniu nauki i techniki w gospodarce żywnościowej. Zadaniem SITSpoż jest podkreślenie rangi inżynierów i techników polskiego przemysłu spożywczego i propagowanie osiągnięć wyróżniających się członków. Historia

Czasopisma Naukowo-Techniczne